Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Θέσεων » Προβολή Προκήρυξης Θέσης

Προβολή Προκήρυξης Θέσης

11.04.2017

Προκήρυξη 6 θέσεων καθηγητών ΦEK 316/31-3-17 (τ.Γ΄)

Υποβολή αιτήσεων: μέχρι 12/6/2017

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 316/31-3-17 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις  έξι (6) θέσεων  καθηγητών ως εξής:


ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ. Ασίας 75,Γουδή, Αθήνα 11527, τηλ. 210.7462003, 210.7462052)

 

ΤΟΜΕΑΣ : Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας

-Αριθ. Προκήρυξης 1617021566/21-3-17/14-3-17 (ΑΔΑ: 6ΛΗΕ46ΨΖ2Ν – ΒΜ0 )

-          Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική»

 

ΤΟΜΕΑΣ :  Παθολογίας

-Αριθ. Προκήρυξης 1617021567/21-3-17/14-3-17 (ΑΔΑ: 6Θ5846ΨΖ2Ν – Χ84 )

-          Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Σακχαρώδης Διαβήτης»

-Αριθ. Προκήρυξης 1617021565/21-3-17/14-3-17 (ΑΔΑ: 7ΤΚΟ46ΨΖ2Ν – ΘΩΘ )

-          Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Θεραπευτική-Καρδιολογία»

 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ :  Μορφολειτουργικός

-Αριθ. Προκήρυξης 1617021574/21-3-17/14-3-17 (ΑΔΑ: ΩΞ9246ΨΖ2Ν – Χ3Σ )

-          Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογική Χημεία»

-Αριθ. Προκήρυξης 1617021564/21-3-17/14-3-17 (ΑΔΑ: Ω5Ο646ΨΖ2Ν – ΘΧ9 )

-          Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Φυσική»

 

ΤΟΜΕΑΣ :  Κλινικοεργαστηριακός

-Αριθ. Προκήρυξης 1617021568/21-3-17/14-3-17 (ΑΔΑ: 6ΚΖΑ46ΨΖ2Ν – 56Π )

-          Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθοφυσιολογία-Γαστρεντερολογία»

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις    12  -    6  -17

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής.

 

 

 

 

                                                                          Αθήνα,       11   -     4     -17

                                                                                  

                                                                                        Ο Πρύτανης

 

  

                                                                             Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος