Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Θέσεων » Προβολή Προκήρυξης Θέσης

Προβολή Προκήρυξης Θέσης

26.09.2017

Προκήρυξη 6 θέσεων καθηγητών στο ΦEK 804/21-8-17 (τ.Γ΄) και στο ΦΕΚ 835/25-8-17 (τ. Γ’)

Υποβολή αιτήσεων: μέχρι 23 - 11 - 17

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στo ΦEK 804/21-8-17 (τ.Γ΄) και στο  ΦΕΚ 835/25-8-17 (τ. Γ’)  δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις   έξι  (6)  θέσεων  καθηγητών ως εξής:

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ. Ασίας 75, Γουδή, Αθήνα 11527, τηλ. 210.7462003, 210.7462052)

 

 

ΤΟΜΕΑΣ :  ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

 

Αριθ. Προκήρυξης  1617026588/16-5-17/20-4-17  (ΦΕΚ 804/21-8-17 τ.Γ’, ΑΔΑ: ΩΚ6346ΨΖ2Ν-ΦΔ8)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατροδικαστική-Τοξικολογία»

 

 

Αριθ. Προκήρυξης  1617026586/16-5-17/20-4-17  (ΦΕΚ 804/21-8-17 τ.Γ’, ΑΔΑ: ΨΗΜ846ΨΖ2Ν-171)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατροδικαστική-Δικαστική Ανθρωπολογία»

 

 

Αριθ. Προκήρυξης  1617026584/16-5-17/20-4-17  (ΦΕΚ 835/25-8-17 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΩΣΡ746ΨΖ2Ν-865)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινοδιαγνωστική»

 

 

Αριθ. Προκήρυξης  1617026598/16-5-17/20-4-17  (ΦΕΚ 835/25-8-17 τ. Γ’, ΑΔΑ: 7ΞΔΑ46ΨΖ2Ν-ΗΗΟ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ανατομική»

 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ :  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

Αριθ. Προκήρυξης  1617026587/16-5-17/20-4-17  (ΦΕΚ 804/21-8-17 τ.Γ’, ΑΔΑ: ΩΦΟΕ46ΨΖ2Ν-628)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογία-Νευροψυχολογία»

 

 

 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη, 17237, τηλ. 210-7276031)

 

 

ΤΟΜΕΑΣ :  ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

Αριθ. Προκήρυξης  1617026585/16-5-17/25-4-17  (ΦΕΚ 835/25-8-17 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΩΓ2946ΨΖ2Ν-Α6Π)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία του Αθλητισμού»

 

 

 

 

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις      23  -  11 -  17

 

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στα ΦΕΚ των  προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων .

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Αθήνα,     22   -  9  -17

                                                                                        Ο Πρύτανης

 

  

                                                                             Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος