Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Βραβείων » Προβολή Προκήρυξης Βραβείου

Προβολή Προκήρυξης Βραβείου

21.06.2011

Βραβείο από τα έσοδα της Δωρεάς Ray Riten για το ακάδ.έτος 2010-11

Yποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών μέχρι 20/7/2011

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2010-11, βραβείο από τα έσοδα της Δωρεάς  Ray Riten σε μνήμη της συζύγου του Δωρητή Sandhya Ray, στον καλύτερο φοιτητή ή φοιτήτρια του Τμήματος Φιλολογίας ή Ιστορίας Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής αυτού, προτιμωμένου/νης του/της καταγομένου/νης από  την Αρκαδία.

 

H Προκήρυξη