Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Βραβείων » Προβολή Προκήρυξης Βραβείου

Προβολή Προκήρυξης Βραβείου

29.09.2010

Βράβευση επιστημονικής εργασίας από κληροδότημα Κυρίλλου Χαιρωνίδου

Προθεσμία υποβολής μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2010

Διεύθυνση Κληροδοτημάτων-Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει, κατά  το Πανεπιστημιακό έτος 2009-10, διαγωνισμό για την βράβευση, από τα έσοδα της Κληρονομίας Κυρίλλου Χαιρωνίδου, επιστημονικής εργασίας με θέμα:

«Η εκκλησιαστική κατάσταση από το 1873 μέχρι σήμερα».

Το ποσό του βραβείου ορίζεται σε Ευρώ 6.000,00.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις εργασίες τους σε τρία (3) αντίτυπα, με αίτηση, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο-Παν/μίου 30)  μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2010.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων – Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου 17 και Χρ. Λαδά 6,τηλ.210.368.9131-4)

 

Αθήνα, 23  Σεπτεμβρίου 2010

 

Ο  Πρύτανης

Θεοδόσιος Ν. Πελεγρίνης