Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Βραβείων » Προβολή Προκήρυξης Βραβείου

Προβολή Προκήρυξης Βραβείου

29.09.2010

Βράβευση ερευνητικής εργασίας από κληροδότημα Γεωργίου Παπανικολάου

Προθεσμία υποβολής μέχρι 24 Μαρτίου 2011

Διεύθυνση Κληροδοτημάτων-Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει, για το Πανεπιστημιακό έτος 2009-10, διαγωνισμό για τη βράβευση, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Γεωργίου Παπανικολάου, πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας, δημοσιευμένης ή μη, στη Βιολογία, Ιατρική ή και στις δύο επιστήμες.

Το ποσό του βραβείου ανέρχεται σε Ευρώ 2.934,70

Διδακτορικές διατριβές δε γίνονται δεκτές.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις εργασίες τους σε τρία αντίτυπα, και προτιμότερο σε ηλεκτρονική μορφή, με αίτηση, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο-Παν/μίου 30) μέσα σε έξη (6) μήνες από την πρώτη δημοσίευση της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο Αθηναϊκό τύπο (μέχρι 24 Μαρτίου 2011).

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων – Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου 17 και Χρ. Λαδά 6,τηλ.210.368.9131-4)

 

Αθήνα,  23  Σεπτεμβρίου 2010

 

Ο  Πρύτανης

Θεοδόσιος Ν. Πελεγρίνης