Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Βραβείων » Προβολή Προκήρυξης Βραβείου

Προβολή Προκήρυξης Βραβείου

29.09.2010

Βράβευση εργασιών από κληροδοτήματα Λ.Σγούτα και Θ.Πετούση (2)

Προθεσμία υποβολής μέχρι 26 Σεπτεμβρίου 2011

Διεύθυνση Κληροδοτημάτων-Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει  διαγωνισμό για τη βράβευση, από τα έσοδα των  Κληροδοτημάτων Λ. Σγούτα και Θ. Πετούση (Κληρονομία Λ. Σγούτα) δύο (2) εργασιών, ως εξής:

Α. Μίας (1) διδακτορικής διατριβής «περί θεσμού τινός του Ρωμαϊκου ή του Βυζαντινού Δικαίου και περί του Αρχαίου Αθηναϊκού, εγκριθείσαν και στεφανωθείσαν υπό της Νομικής Σχολής».

Το ποσό του βραβείου ορίζεται σε Ευρώ  20.000,00.-

Στο διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετάσχουν Καθηγητές και λοιπά μέλη ΔΕΠ.

Β. Μίας (1) επιστημονικής εργασίας «περί θεσμού τινός του Βυζαντινού Δικαίου».

Το ποσό του βραβείου ορίζεται σε Ευρώ 10.000,00.-

Στο διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετάσχουν Καθηγητές και λοιπά μέλη ΔΕΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την εργασία τους σε τρία (3) αντίγραφα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο – Πανεπιστημίου 30), μέσα σε ένα (1) έτος  από την πρώτη δημοσίευση της προκήρυξης  αυτής  στον ημερήσιο Αθηναϊκό τύπο (26  Σεπτεμβρίου 2011).

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων – Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου 17 και Χρ. Λαδά 6,τηλ.210.368.9131-4)

 

Αθήνα, 23  Σεπτεμβρίου  2010

Ο  Πρύτανης

Θεοδόσιος Ν. Πελεγρίνης