Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Βραβείων » Προβολή Προκήρυξης Βραβείου

Προβολή Προκήρυξης Βραβείου

29.09.2010

«Έπαθλο Γεωργίου Μ. Τριανταφύλλου» επιστημονικής εργασίας

Προθεσμία υποβολής μέχρι 24 Μαρτίου 2011

Διεύθυνση Κληροδοτημάτων-Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει για το Πανεπιστημιακό έτος 2009-10, διαγωνισμό για την απονομή βραβείου με τίτλο «Έπαθλο Γεωργίου Μ. Τριανταφύλλου» ποσού Ευρώ 950,00, από τα έσοδα της Δωρεάς Δ. Τριανταφύλλου, στην καλύτερη δημοσιευμένη επιστημονική εργασία με θέμα σχετικό με τις αρχαιοελληνικές επιδράσεις στη ρωμαϊκή νομική σκέψη και πράξη.

Η εργασία θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, απόλυτα επιστημονικά τεκμηριωμένη, σχετικά πρόσφατη, αυτοτελής και να περιέχει τη σχετική βιβλιογραφία.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις εργασίες τους σε τρία (3) αντίτυπα, με αίτηση, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο-Παν/μίου 30)  σε έξι (6) μήνες από την πρώτη δημοσίευση της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο Αθηναϊκό τύπo (μέχρι 24 Μαρτίου 2011)

 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων – Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου 17 και Χρ. Λαδά 6,τηλ.210.368.9131-4)

 

Αθήνα,  23 Σεπτεμβρίου  2010

 

Ο  Πρύτανης

Θεοδόσιος Ν. Πελεγρίνης