Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Βραβείων » Προβολή Προκήρυξης Βραβείου

Προβολή Προκήρυξης Βραβείου

11.06.2010

'Επαθλο με τίτλο «Βραβείο Νικολάου Τσαμπούλα»

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 9-7-2010

Γραφείο Πρωτοκόλλου (Κεντρικό Κτήριο-Παν/μίου 30)

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2009-10, έπαθλο με τίτλο «Βραβείο Νικολάου Τσαμπούλα», σε βάρος των εσόδων της Δωρεάς Ευφροσύνης Φλου-Τσαμπούλα. Το έπαθλο θα απονεμηθεί σε φοιτητή ή φοιτήτρια, με ικανοποιητική επίδοση στα μαθήματα, της Ιατρικής Σχολής, κατά προτίμηση, άλλως του Τμήματος Οδοντιατρικής, άλλως  οποιασδήποτε άλλης Σχολής ή Τμήματος αυτού, καταγόμενο/η, κατά σειρά προτίμησης, είτε από το Μεγάλο Χωριό Ευρυτανίας, είτε από την πόλη του  Καρπενησίου, είτε από τα Χωριά: Μικρό Χωριό, Βούτυρο, Ανιάδα, Νόστιμο, Καρίτσα, Δερμάτι, σύμφωνα με τη βούληση της Δωρήτριας Ευφροσύνης – Φλου Τσαμπούλα.

Το έπαθλο συνίσταται στην καταβολή χρηματικού ποσού Ευρώ 5.000,00.

Η καταβολή του βραβείου θα γίνει μετά από επιλογή μεταξύ των ενδιαφερομένων, προτιμωμένου του/της φοιτητή/φοιτήτριας που έλαβε  κατά το προηγούμενο πανεπιστημιακό έτος το έπαθλο  και συγκεντρώνει, κατά την κρίση των Πανεπιστημιακών Αρχών, τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ήτοι ικανοποιητική επίδοση στα μαθήματα και ήθος.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου (Πανεπιστημίου 30 – Κεντρικό Κτήριο), μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την πρώτη δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο Αθηναϊκό τύπο (μέχρι 9-7-2010) αίτηση με τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η καταγωγή από την πόλη του  Καρπενησίου ή τα παραπάνω αναφερόμενα χωριά της Ευρυτανίας.
  2. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και Μ.Ο. βαθμολογίας στο Πανεπιστημιακό  έτος 2008-09 τουλάχιστον Λ. Καλώς

Έντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση  Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου – Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (οδός Χρ. Λαδά 6, 6ος όροφος, τηλ. 210.368.9132-4)

 

Αθήνα,   10  Ιουνίου 2010

Ο   Πρύτανης

Δημοσθένης Ν. Ασημακόπουλος