Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Βραβείων » Προβολή Προκήρυξης Βραβείου

Προβολή Προκήρυξης Βραβείου

26.03.2013

Προκήρυξη βραβείου από τα έσοδα "Καυταντζόγλειο βραβείο 2002-2010"

Υποβολή υποψηφιοτήτων έως 14 Ιουνίου 2013

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Καυταντζόγλειο Βραβείο» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη βράβευση από τα έσοδα του Κληροδοτήματος έως πέντε (5) έργων ανά έκαστο των ετών 2002, 2003, 2004, 2006. 2007. 2008, 2009, 2010 «πραγματευομένων περί της Ιστορίας, Φιλοσοφίας, Φιλολογίας (περιλαμβανομένων και επιστημών άμεσα σχετιζομένων όπως Γλωσσολογία. Ψυχολογία Κ.6.), Λαογραφίας. Αρχαιολογίας του Αρχαίου. Βυζαντινού, Μεσαιωνικού Ελληνισμού ή Ιστορίας της Νεωτέρας Ελληνικής Τέχνης», γραμμένων στην Ελληνική Γλώσσα.

Υποψήφια για βράβευση είναι έργα δημοσιευμένα (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) κατά το έτος για το οποίο γίνεται η υποβολή της υποψηφιότητας.

Το ποσό για κάθε βραβευόμενο έργο ορίζεται στα 1.467.35 €.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των υποψηφίων προς βράβευση επιστημονικών έργων ορίζεται η 14Π Ιουνίου 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα έργα τους στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής γραφείο 301, 3°^ όροφος, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 15784, τηλ. 2107277322 (απαραίτητα δικαιολογητικά: 1 αίτηση. 3 αντίτυπα των έργων).

Πλήρες κείμενο προκήρυξης