Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Βραβείων » Προβολή Προκήρυξης Βραβείου

Προβολή Προκήρυξης Βραβείου

26.03.2013

Προκήρυξη βραβείου από τα έσοδα "Καυταντζόγλειο βραβείο 2013"

Υποβολή υποψηφιοτήτων έως 6/9/2013

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Καυταντζόγλειο Βραβείο» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει, κατά το έτος 2013 διαγωνισμό για τη βράβευση από τα έσοδα του Κληροδοτήματος έως πέντε (5) επιστημονικών έργων νέων επιστημόνων, δημοσιευμένων ή μη. «πραγματευομένων περί της Ιστορίας, Φιλοσοφίας. Φιλολογίας, (περιλαμβανομένων και επιστημών άμεσα σχεπζομένων όπως Γλωσσολογία, Ψυχολογία κ.ά.), Λαογραφίας. Αρχαιολογίας του Αρχαίου. Βυζαντινού. Μεσαιωνικού Ελληνισμού ή Ιστορίας της Νεωτέρας Ελληνικής Τέχνης», γραμμένων στην Ελληνική Γλώσσα.

Το ποσό για κάθε βραβευόμενο έργο ορίζεται στα 1.467,35 €.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των υποψηφίων προς βράβευση επιστημονικών έργων ορίζεται η 6Π Σεπτεμβρίου 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα έργα τους στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής γραφείο 301, 3°^ όροφος, Πανεπιοτημκ)ύπολη Ζωγράφου 15784, τηλ. 2107277322 (απαραίτητα δικαιολογηπκά: 1 αίτηση, 3 αντίτυπα των έργων).

Δεν γίνονται δεκτές πτυχιακές, μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες.

Πλήρες κείμενο προκήρυξης