Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Βραβείων » Προβολή Προκήρυξης Βραβείου

Προβολή Προκήρυξης Βραβείου

03.06.2013

Προκήρυξη βραβείου από τα έσοδα της Δωρεάς Ray Riten για το ακάδ.έτος 2012-13

Yποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών μέχρι 21/6/2013

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2012-13, βραβείο από τα έσοδα της Δωρεάς Ray Riten σε μνήμη της συζύγου του Δωρητή Sandhya Ray, στον καλύτερο φοιτητή ή φοιτήτρια του Τμήματος Φιλολογίας ή Ιστορίας Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής αυτού, προτιμωμένου/νης του/της καταγομένου/νης από την Αρκαδία.

Το ποσό του βραβείου ανέρχεται σε Ευρώ 293,47.

Η Προκήρυξη