Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Βραβείων » Προβολή Προκήρυξης Βραβείου

Προβολή Προκήρυξης Βραβείου

09.05.2013

Προκήρυξη Βραβείου Εξαίρετης Παν/μιακής Διδασκαλίας 2013-Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ)

Προθεσμία υποβολής προτάσεων έως 3/6/2013

Προκήρυξη του 2013 για το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας εις μνήμην Β. Ξανθόπουλου-Στ. Πνευματικού του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ).

Φέτος εξετάζονται προτάσεις του θεματικού κύκλου των ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ του ΑΝΘΡΩΠΟΥ και των ΤΕΧΝΩΝ και η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι η 3η Ιουνίου 2013.

Πλήρες κείμενο προκήρυξης

Χρονολόγιο