Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Βραβείων » Προβολή Προκήρυξης Βραβείου

Προβολή Προκήρυξης Βραβείου

05.03.2012

Προκήρυξη βραβείου Κληροδοτήματος «ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ»

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης: 7η Σεπτεμβρίου 2012

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος με την επωνυμία «Καυτατζόγλειο Βραβείο» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2011-2012 διαγωνισμό για την βράβευση από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Καυτατζόγλειο Βραβείο έως πέντε (5)
επιστημονικών έργων.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης