Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Βραβείων » Προβολή Προκήρυξης Βραβείου

Προβολή Προκήρυξης Βραβείου

20.09.2016

Προκήρυξη διαγωνισμού "Βραβείο Εμμ. Ανδρεάδη του εκ Πριήνης της Ιωνίας"

Υποβολή εργασιών: μέχρι 31/12/2016

Διαγωνισμό για την απονομή τριών βραβείων, με την ονομασία «Bραβείο Εμμ. Ανδρεάδη του εκ Πριήνης της Ιωνίας».

Θα βραβευθούν εργασίες συγγραφείσες από 1-07-2014 έως 31-12-2015 αναφερόμενες στον προχριστιανικό κόσμο και ειδικότερα στην φιλολογία, φιλοσοφία, αρχαιολογία, ιστορία, δημόσιο και ιδιωτικό βίο των αρχαίων Ελλήνων με προθεσμία υποβολής τους μέχρι 31-12-2016.

Σε όσους βραβευθούν θα απονεμηθεί χρηματικό ποσό 9.616,28 δολαρίων μετά την μετατροπή τους σε ευρώ (τόκοι έτους 2008) το οποίο θα κατανεμηθεί ως εξής:

Στο πρώτο βραβείο θα απονεμηθεί το 1/2 του ανωτέρω ποσού, στο δεύτερο βραβείο το 1/3 και στο τρίτο βραβείο το 1/6 του ιδίου ποσού.

Οι εργασίες πρέπει να υποβληθούν σε έξι (6) πολυγραφημένα αντίτυπα στην Πρυτανεία του Παν/μίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30, Τ.Κ 106 79, Αθήνα , Δ/νση Περιουσίας- Τμ. Λοιπής Κινητής Περιουσίας.

 

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης
Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος