Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Βραβείων » Προβολή Προκήρυξης Βραβείου

Προβολή Προκήρυξης Βραβείου

19.09.2016

Χορήγηση βραβείου από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Αμαλίας Σημαντήρα

Υποβολή εργασιών: μέχρι 31/12/2017

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει, διαγωνισμό για τη χορήγηση βραβείου από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Αμαλίας Σημαντήρα για τη συγγραφή τεσσάρων πρωτοτύπων μονογραφιών δικονομικού περιεχομένου, με προτεινόμενα θέματα τα ακόλουθα:


1. « Η δημοσιότητα της δίκης- Προφορική ή έγγραφη διεξαγωγή της δίκης ».

2. « Οι ειδικές δικαιοδοτικές βάσεις για διαφορές από σύμβαση και από αδικοπραξία κατά τον
Κανονισμό 1215/2012 ».

3. « Η ετεροδικία στη διαγνωστική δίκη και στην αναγκαστική εκτέλεση ».

4. « Επίκαιρα θέματα της κατανομής του βάρους αποδείξεως ».


Προϋπόθεση για τη βράβευση θα πρέπει να είναι η πρωτοτυπία αυτών. Για το κάθε θέμα θα βραβευθεί μία εργασία με το ποσόν των 3.200 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί από το Κληροδότημα Σημαντήρα. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι πτυχιούχοι Νομικής Σχολής ημεδαπού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου. Η εργασία θα πρέπει να γραφεί στην ελληνική, αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα.

Οι εργασίες που θα βραβευθούν θα δημοσιευθούν σε δικονομική σειρά και σε αυτήν θα πρέπει να αναγράφεται η λήψη του σχετικού βραβείου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα έργα τους, μέχρι 31/12/2017 με αίτηση, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο- Πανεπιστημίου 30).

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων – Τμήμα Υποτροφιών
και Βραβείων (Σταδίου 17 και Χρ. Λαδά 6, τηλ. 210 3689131-4).

 

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη

Οικονομικών Υποθέσεων

Καθηγητής Νικόλαος Μυλωνάς