Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων

Προκηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων

03-05-2017 Διακ 3/2017 Δημ. Πλειοδ. Δημοπρασία για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος Ιπποκράτους 15

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών : μέχρι και 6/6/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ.

Ημερομηνία διενέργειας δημοπρασίας: 6/6/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ.


03-05-2017 Διακ 2/2017 Δημ. Πλειοδ. Δημοπρασία για την εκμίσθωση 5 ισογείων καταστημάτων Ιπποκράτους 15

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών : μέχρι και 30/5/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ.

Ημερομηνία διενέργειας δημοπρασίας: 30/5/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ.


21-03-2017 Υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης εκμετάλλευσης ακινήτου επί της 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 11, κληρονομίας Σ.ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών : μέχρι και 7/7/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας δημοπρασίας: 7/7/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ.


13-02-2017 Διακ 1/2017 Δημ. Πλειοδ. Δημοπρασία για την εκμίσθωση διαμερίσματος (Σκουφά 26, Αθήνα) κληρονομίας Κ.ΚΡΙΕΖΗ

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: μέχρι και 7/3/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ.

Ημερομηνία διενέργειας δημοπρασίας: 7/3/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ.


01-11-2016 Διακ 5/2016 Δημ. Πλειοδ. Δημοπρασία για την εκμίσθωση καταστημάτων (Β. Γεωργίου Α5 Πειραιά) κληρονομίας Α.ΓΑΖΗ

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: μέχρι και 24/11/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ.

Ημερομηνία διενέργειας δημοπρασίας: 24/11/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ.


22-04-2016 Διακ 4/2016 Δημ.Πλειοδ. Δημοπρασία για την εκμίσθωση διαμερίσματος Α’ ορόφου (Ακαδημίας 33, Αθήνα) κληρον. Δ. Αράπογλου

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών : μέχρι και 01/06/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ.

Ημερομηνία διενέργειας δημοπρασίας: 01/06/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12 π.μ.


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 17