Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιουσίας

Προκηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιουσίας

02-03-2017 Διακήρυξη υπ΄αρ. 4Ε1/2016 δημόσιου επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού

με κλειστές έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του διαμερίσματος 5ου ορόφου στην πολυκατοικία επί της οδού Δ. Αιγινήτου 5 στην Αθήνα. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 21/3/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα...


09-12-2016 Διακήρυξη υπ΄αρ. Δ4/2016 δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού

με κλειστές έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του διαμερίσματος 5ου ορόφου στην πολυκατοικία επί της οδου Δ. Αιγινήτου 5 στην Αθήνα. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 12/1/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα...


01-12-2016 Διακήρυξη υπ΄αρ. Δ5/2016 δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού

με κλειστές έγγραφες προσφορές για τη μίσθωση χώρου για τις στεγαστικές ανάγκες της Σχολής των Επιστημών της Αγωγής, Αθήνα. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 21-12-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Τμήμα Ακίνητης...


09-11-2016 Διακ. 2Ε1/2016: εκμίσθωση του υπ΄αριθμ.Β1 διαμερίσματος στην οδό Σπετσών 34 στο Χαλάνδρι

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 24-11-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00

π.μ. στο Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας του Πανεπιστημίου, στην οδό Χρήστου

Λαδά 6, 1ος όροφος, γραφείο 15.


21-10-2016 Διακήρυξη υπ΄αρ. 3Ε1/2016 δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού

με κλειστές έγγραφες προσφορές για τη μίσθωση ακινήτου για τις στεγαστικές ανάγκες της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.).


01-08-2016 Διακ. 1Ε1/2016: εκμίσθωση τριών (3) διαμερισμάτων της πολυκατοικίας επί της οδού Δαμάρεως 68, Παγκράτι

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 8-9-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00

π.μ. στο Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας του Πανεπιστημίου, στην οδό Χρήστου

Λαδά 6, 1ος όροφος, γραφείο 15.


22-07-2016 Διακ. 2/2016: Εκμίσθωση διαμερίσματος οδού Σπετσών 34 στο Χαλάνδρι

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 14-9-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00

Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας του Πανεπιστημίου, Χρήστου Λαδά 6, 1ος όραφος, γραφείο 15


Αποτελέσματα 8 μέχρι 14 από τα συνολικά 72