Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιουσίας

Προκηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιουσίας

13-12-2011 Αρ.Διακ. 9Ε1/2011 Δημόσιου Επαναληπτικού Διαγωνισμού εκμίσθωσης καταστήματος Σταδίου 5

Χρόνος διενέργειας Διαγωνισμού: Παρασκευή, 13/1/2012 και ώρα 10.00

Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας του Πανεπιστημίου, Χρήστου Λαδά 6, 1ος όραφος, γραφείο 17


13-12-2011 Αρ.Διακ. 12/2011 διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου της Οδοντιατρικής

Χρόνος διενέργειας Διαγωνισμού: Τετάρτη, 11/1/2012 και ώρα 10.00

Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας του Πανεπιστημίου, Χρήστου Λαδά 6, 1ος όραφος, γραφείο 17


13-12-2011 Αρ.Διακ. 11/2011 διαγωνισμού για την εκμίσθωση του Κυλικείο του ΤΕΦΑΑ στη Δάφνη

Χρόνος διενέργειας Διαγωνισμού: Τρίτη, 10/1/2012 και ώρα 10.00

Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας του Πανεπιστημίου, Χρήστου Λαδά 6, 1ος όραφος, γραφείο 17


01-11-2011 Αρ.Διακ.7Ε1/2011 Δημόσιου Επαναληπτικού Διαγωνισμού εκμίσθωσης διαμερίσματος στο Χαλάνδρι

Χρόνος διενέργειας Διαγωνισμού: Τρίτη, 22/11/2011 και ώρα 10.00

Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας του Πανεπιστημίου, Χρήστου Λαδά 6, 1ος όραφος, γραφείο 17


01-11-2011 Aρ.Διακ. 8/2011 Διαγωνισμού εκμίσθωσης του κυλικείου και του παρασκευαστηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής

Χρόνος διενέργειας Διαγωνισμού: Δευτέρα 21/11/2011 και ώρα 10.00

Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας του Πανεπιστημίου, Χρήστου Λαδά 6, 1ος όραφος, γραφείο 17


Αποτελέσματα 43 μέχρι 49 από τα συνολικά 74