Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιουσίας

Προκηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιουσίας

28-04-2011 Αρ.Διακ.6/2011 Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του Καταστήματος Φωτοαντιγράφων της Φιλοσοφικής

Tόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού: 4-5-2011 ημέρα Tετάρτη και ώρα 10:00, στην οδό Χρήστου Λαδά 6, 1ος όροφος, γραφείο υπ' αριθμ. 17


11-04-2011 Αρ.Διακ.5/2011 Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του Κυλικείου του Τ.Ε.Φ.Α.Α

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού: Τρίτη 3-5-2011 και ώρα 10:00 Τμήμα, Ακίνητης Περιουσίας του Πανεπιστημίου, Χρήστου Λαδά 6, 1ος όροφος, γραφείο 17


18-03-2011 Αρ.Διακ. 4/2011 Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του Βιβλιοπωλείου της Φιλοσοφικής Σχολής

Χρόνος διενέργειας Διαγωνισμού: Δευτέρα 11/4/2011 και ώρα 10.00

Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας του Πανεπιστημίου, Χρήστου Λαδά 6, 1ος όραφος, γραφείο 17


Αποτελέσματα 50 μέχρι 56 από τα συνολικά 74