Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιουσίας » Προβολή Διαγωνισμού Διεύθυνσης Περιουσίας

Προβολή Διαγωνισμού Διεύθυνσης Περιουσίας

09.04.2013

Αρ. Διακ. 2/2013 Δημόσια Πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση ισογείων καταστημάτων

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: Κυριακή, 28/04/2013 και ώρα 10.00.

Διεύθυνση Κληροδοτημάτων, Τμήμα Εκκαθάρισης & Διαχείρισης, Χρ. Λαδά 6, Αθήνα.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2013 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΙΣ-2 ΚΑΙ ΙΣ-3 ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ -ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 14


Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση των κάτωθι ισογείων καταστημάτων στο ακίνητο επί της οδού Ευριπίδου 14, Αθήνα, κληρονομίας Α. Παπαδάκη :

  • Το με αρ. Ι2 ισόγειο κατάστημα επιφανείας 10,60τ.μ, με ελάχιστό όρο προσφοράς το  ποσό των επτακοσίων εξήντα πέντε ευρώ (765€)
  • και το υπ’ αρ. Ι3 ισόγειο με το υπ’αρ.Υ3 υπόγειο κατάστημα επιφανείας 27,50τ.μ και 27,18τμ αντίστοιχα, με ελάχιστό όρο προσφοράς το  ποσό των χιλίων τριακοσίων ευρώ (1.300€).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για την εκμίσθωση του ενός ή και των δύο ανωτέρω καταστημάτων.  
 
Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί την 28.04.2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 10 π.μ.-12μ.μ. στη Δ/νση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου (Χρ. Λαδά 6, 6ος όροφος γρ.65)

 

Η Διακήρυξη