Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιουσίας » Προβολή Διαγωνισμού Διεύθυνσης Περιουσίας

Προβολή Διαγωνισμού Διεύθυνσης Περιουσίας

15.10.2012

Αρ. Διακ. 8/2012: Eκμίσθωση τεσσάρων (4) διαμερισμάτων της πολυκατοικίας επί της οδού Σταυροπούλου 9, στην Αθήνα

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 7/11/2012 και ώρα 10.00

Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας του Πανεπιστημίου, Χρήστου Λαδά 6, 1ος όραφος, γραφείο 17

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση τεσσάρων (4) διαμερισμάτων της πολυκατοικίας επί της οδού Σταυροπούλου 9 στην Αθήνα, ως ακολούθως:
Διαμέρισμα Υπογείου, επιφανείας τ.μ. 39,00
Διαμέρισμα ΙΣ1 του Ισογείου, επιφανείας τ.μ. 43,00
Διαμέρισμα ΙΣ2 του Ισογείου, επιφανείας τ.μ. 51,00
Διαμέρισμα Δ15 του Δ΄ ορόφου, επιφανείας τ.μ. 62,00.

Ο διαγωνισμός γίνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 38-49 του Π.Δ. 715/1979 υπό τους εξής όρους:
1. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται
- για κατοικία τρία (3) έτη με δυνατότητα παράτασης μέχρι πέντε (5)έτη,
- για επαγγελματική στέγη πέντε (5) έτη με δυνατότητα παράτασης μέχρι (12) έτη,
και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής μισθωτήριας σύμβασης ή την τυχόν διαφορετική που ορίζεται σε αυτήν και λήγει, κατά περίπτωση, μετά από τρία ή πέντε ή δώδεκα έτη.
2. Το μίσθωμα είναι πληρωτέο μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μισθωτικού μήνα, χωρίς όχληση στο Ταμείο του Πανεπιστημίου (Χρ. Λαδά 6, 2ος όροφος) και η καταβολή του θα αποδεικνύεται μόνο με έγγραφη απόδειξη του Πανεπιστημίου, αποκλειομένου παντός άλλου μέσου αποδείξεως και αυτού του όρκου.

 

H Διακήρυξη