Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιουσίας » Προβολή Διαγωνισμού Διεύθυνσης Περιουσίας

Προβολή Διαγωνισμού Διεύθυνσης Περιουσίας

15.02.2016

Διακ. 1/2016: Εκμίσθωση διαμερισμάτων Δαμάρεως 68

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 10-3-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στο Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας του Πανεπιστημίου, στην οδό Χρ. Λαδά 6, 1ος όροφος, γραφείο 15

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση ξεχωριστά τριών (3) διαμερισμάτων της πολυκατοικίας επί της οδού Δαμάρεως 68, Αθήνα.

Αρχείο