Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιουσίας » Προβολή Διαγωνισμού Διεύθυνσης Περιουσίας

Προβολή Διαγωνισμού Διεύθυνσης Περιουσίας

01.08.2016

Διακ. 1Ε1/2016: εκμίσθωση τριών (3) διαμερισμάτων της πολυκατοικίας επί της οδού Δαμάρεως 68, Παγκράτι

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 8-9-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00

π.μ. στο Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας του Πανεπιστημίου, στην οδό Χρήστου

Λαδά 6, 1ος όροφος, γραφείο 15.

Διακήρυξη υπ΄αρ. 1Ε1/2016 δημόσιου επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού
με κλειστές έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση ξεχωριστά τριών (3)
διαμερισμάτων της πολυκατοικίας επί της οδού Δαμάρεως 68, Παγκράτι.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 8-9-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00
π.μ. στο Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας του Πανεπιστημίου, στην οδό Χρήστου
Λαδά 6, 1ος όροφος, γραφείο 15.

 

Διακήρυξη