Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιουσίας » Προβολή Διαγωνισμού Διεύθυνσης Περιουσίας

Προβολή Διαγωνισμού Διεύθυνσης Περιουσίας

09.11.2016

Διακ. 2Ε1/2016: εκμίσθωση του υπ΄αριθμ.Β1 διαμερίσματος στην οδό Σπετσών 34 στο Χαλάνδρι

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 24-11-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00

π.μ. στο Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας του Πανεπιστημίου, στην οδό Χρήστου

Λαδά 6, 1ος όροφος, γραφείο 15.

Διακήρυξη υπ΄αρ. 2Ε1/2016 δημόσιου επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού
με κλειστές έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του υπ΄αριθμ.Β1
διαμερίσματος, Β'ορόφου, επιφανείας 82,63 τ.μ. μαζί με την υπ΄αριθμ.Α1
αποθήκη, επιφανείας5,30 τ.μ.και την υπ΄αριθμ. G1 θέση στάθμευσης,
επιφανείας 13,61 τ.μ.,ευρισκομένων στην οδό Σπετσών 34 στο Χαλάνδρι.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 24-11-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00
π.μ. στο Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας του Πανεπιστημίου, στην οδό Χρήστου
Λαδά 6, 1ος όροφος, γραφείο 15.

Διακήρυξη