Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιουσίας » Προβολή Διαγωνισμού Διεύθυνσης Περιουσίας

Προβολή Διαγωνισμού Διεύθυνσης Περιουσίας

21.10.2016

Διακήρυξη υπ΄αρ. 3Ε1/2016 δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού

με κλειστές έγγραφες προσφορές για τη μίσθωση ακινήτου για τις στεγαστικές ανάγκες της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.).

 

Διακήρυξη υπ΄αρ. 3Ε1/2016 δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές έγγραφες προσφορές για τη μίσθωση ακινήτου για τις στεγαστικές ανάγκες της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.).
 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 3-11-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας του Πανεπιστημίου, στην οδό Χρήστου Λαδά 6, 1ος όροφος, γραφείο 15.