Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιουσίας » Προβολή Διαγωνισμού Διεύθυνσης Περιουσίας

Προβολή Διαγωνισμού Διεύθυνσης Περιουσίας

02.03.2017

Διακήρυξη υπ΄αρ. 4Ε1/2016 δημόσιου επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού

με κλειστές έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του διαμερίσματος 5ου ορόφου στην πολυκατοικία επί της οδού Δ. Αιγινήτου 5 στην Αθήνα. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 21/3/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας του Πανεπιστημίου, Χρ. Λαδά 6, 1ος όροφος, γραφείο 15.

Δημόσιος επαναληπτικό πλειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του διαμερίσματος 5ου ορόφου στην πολυκατοικία επί της οδού Δ. Αιγινήτου 5 στην Αθήνα

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 21/3/2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας του Πανεπιστημίου, Χρ. Λαδά 6, 1ος όροφος, γραφείο 15

Διακήρυξη