Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιουσίας » Προβολή Διαγωνισμού Διεύθυνσης Περιουσίας

Προβολή Διαγωνισμού Διεύθυνσης Περιουσίας

09.12.2016

Διακήρυξη υπ΄αρ. Δ4/2016 δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού

με κλειστές έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του διαμερίσματος 5ου ορόφου στην πολυκατοικία επί της οδου Δ. Αιγινήτου 5 στην Αθήνα. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 12/1/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας του Πανεπιστημίου, Χρ. Λαδά 6, 1ος όροφος, γραφείο 15.

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του διαμερίσματος 5ου ορόφου στην πολυκατοικία επί της οδου Δ. Αιγινήτου 5 στην Αθήνα.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 12/1/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας του Πανεπιστημίου, Χρ. Λαδά 6, 1ος όροφος, γραφείο 15

Διακήρυξη