Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιουσίας » Προβολή Διαγωνισμού Διεύθυνσης Περιουσίας

Προβολή Διαγωνισμού Διεύθυνσης Περιουσίας

01.12.2016

Διακήρυξη υπ΄αρ. Δ5/2016 δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού

με κλειστές έγγραφες προσφορές για τη μίσθωση χώρου για τις στεγαστικές ανάγκες της Σχολής των Επιστημών της Αγωγής, Αθήνα. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 21-12-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας του Πανεπιστημίου, στην οδό Χρήστου Λαδά 6, 1ος όροφος, γραφείο 15.

Διακήρυξη υπ΄αρ. Δ5/2016 δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές έγγραφες προσφορές για τη μίσθωση χώρου για τις στεγαστικές ανάγκες της Σχολής των Επιστημών της Αγωγής, Αθήνα.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 21-12-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας του Πανεπιστημίου, στην οδό Χρήστου Λαδά 6, 1ος όροφος, γραφείο 15.

Διακήρυξη