Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τεχνικής Υπηρεσίας

Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τεχνικής Υπηρεσίας

20-02-2017 Ανακοίνωση για το διαγωνισμό PR_10833_0012017

Ανάρτηση Τ.Ε.Υ.Δ. σε επεξεργάσιμη μορφή


13-02-2017 PR_10833_0012017

Το Ε.Κ.Π.Α. προκηρύσσει την, με συνοπτικό διαγωνισμό, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«Επισκευή και συμπλήρωση των οικοδομικών εγκαταστάσεων των πανεπιστημιακών κτηρίων στο Κέντρο», Α.Μ.10833


06-12-2016 Ανακοίνωση για το διαγωνισμό με Αρ. Αναρτ.:PR_10758

Επίσκεψη στους χώρους του Ν. Χημείου μπορεί να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6/12/2016     12:00-13:30 μ.μ. και την Τρίτη 13/12/2016 10:30π.μ.-13:30μ.μ.  με προσυνεννόηση στα τηλέφωνα 210 7275906-Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, 210...


21-11-2016 Αριθμ. Ανάρτ.:PR_10822

Το Ε.Κ.Π.Α. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο:

«Συντηρήσεις- Επισκευές-Επεκτάσεις στις Η/Μ εγκαταστάσεις των Πανεπιστημιακών κτηρίων στην Πανεπιστημιούπολη»


21-11-2016 Αριθμ. Ανάρτ.:PR_10758

Το Ε.Κ.Π.Α. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο:

«Επείγουσες εργασίες επισκευών και διαμορφώσεων χώρων στο κτήριο του νέου Χημείου»


10-11-2016 Αριθμ. Ανάρτ:PR_10819

Το Ε.Κ.Π.Α. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο:

«Συντηρήσεις και επεμβάσεις στις εγκαταστάσεις θέρμανσης Πανεπιστημιακών κτηρίων στου Γουδή» Α.Μ.10819


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 131