Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τεχνικής Υπηρεσίας

Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τεχνικής Υπηρεσίας

27-04-2017 Αριθμός Διακήρυξης: PR_10855_0032017

Το Ε.Κ.Π.Α. προκηρύσσει την, με συνοπτικό διαγωνισμό, επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών:

«Κοπή ζιζανίων με χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος σε κτήρια του Πανεπιστημίου Αθηνών για αντιπυρική προστασία», Α.Μ.10855

 


26-04-2017 Ανακοίνωση για το διαγωνισμό :PR_10836_0022017

Νέος ΑΔΑΜ για την Προκήρυξη (δεν αλλάζει η Προκήρυξη)


19-04-2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:PR_10836_0022017

Το Ε.Κ.Π.Α. προκηρύσσει την, με συνοπτικό διαγωνισμό, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«Αποκατάσταση φρεατίου, προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα στο Νοσηλευτικό Τμήμα «Τζιβανοπούλειο» του...


28-03-2017 Αριθμός Διακήρυξης:PR_10857_E32017

Το Ε.Κ.Π.Α. διακηρύσσει την, με ανοικτή διαδικασία, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«Αναβάθμιση, συμπλήρωση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής (Α’ & Β΄ Φάση) και προσθήκη...


23-03-2017 Αριθμός Διακήρυξης:PR_10837_E22017

Το Ε.Κ.Π.Α. διακηρύσσει την, με ανοικτή διαδικασία, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«Επισκευή και συμπλήρωση των οικοδομικών εγκαταστάσεων των πανεπιστημιακών κτηρίων στην Πανεπιστημιούπολη», A.M. 10837


20-03-2017 Αριθμός Διακήρυξης : PR_10557_Ε12017

Το Ε.Κ.Π.Α. διακηρύσσει την, με ανοικτή διαδικασία, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του κτηρίου του Διδασκαλείου στην Πανεπιστημιούπολη»


20-02-2017 Ανακοίνωση για το διαγωνισμό PR_10833_0012017

Ανάρτηση Τ.Ε.Υ.Δ. σε επεξεργάσιμη μορφή


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 137