Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τεχνικής Υπηρεσίας

Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τεχνικής Υπηρεσίας

20-11-2017 Αριθμός Διακήρυξης :PR_10805_ΠΥ32017

Το ΕΚΠΑ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση, επισκευή και συμπλήρωση των εγκαταστάσεων κλιματισμού των Πανεπιστημιακών κτηρίων στο κέντρο», (Α.Μ.10805).


13-11-2017 2η Ανακοίνωση για τη διακήρυξη:PR_10562_M12017

Σας ανακοινώνουμε ότι η διακήρυξη με αριθμό PR_10562_M12017 έλαβε, για το δικτυακό τόπο του TED,τον αριθμό αναφοράς :2017/s 203-418532


13-11-2017 2η Ανακοίνωση για τη Διακήρυξη με PR_10890_Y12017

Καθορισμός συνάντησης για επίσκεψη στους προς συντήρηση ανελκυστήρες.


08-11-2017 Αριθμός Προκήρυξης:PR_10790_0052017

Το Ε.Κ.Π.Α. προκηρύσσει την, με συνοπτικό διαγωνισμό, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Επείγουσες εργασίες για την άρση της επικινδυνότητας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο κτήριο επί των οδών Πανεπιστημίου 53...


30-10-2017 1η Ανακοίνωση για τη Διακήρυξη :PR_10890_Y12017

Σας επισυνάπτουμε το ορθό έντυπο της οικονομικής προσφοράς


30-10-2017 3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:PR_10866_Ε92017

Σας ενημερώνουμε ότι όλα τα έγγραφα στο πλαίσιο της επικοινωνίας του παρόντος διαγωνισμού, κατατίθενται στο πρωτόκολλο της ΤΥΠΑ έως 13:30 μ.μ. (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου-ισόγειο κτηρίου ΤΥΠΑ-ΕΛΚΕ)


Αποτελέσματα 8 μέχρι 14 από τα συνολικά 169