Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τεχνικής Υπηρεσίας

Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τεχνικής Υπηρεσίας

27-10-2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:PR_10890_Y12017

Το ΕΚΠΑ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Τακτική συντήρηση και επισκευές ανελκυστήρων του ΕΚΠΑ για τη διετία 2018-2019», (Α.Μ. 10890).

 


24-10-2017 2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:PR_10866_E92017

Όσοι οικονομικοί φορείς ενδιαφέρονται, μπορούν να επισκεφθούν τους χώρους του κτιρίου, την Τετάρτη 25/10/2017, 10:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. και την Παρασκευή 27/10/2017, 10:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ (Είσοδος από Παπαρρηγοπούλου). Για το...


24-10-2017 1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:PR_10866_E92017

Σας ενημερώνουμε ότι στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ έχουν αναρτηθεί αρχιτεκτονικά σχέδια


20-10-2017 1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:PR_10562_M12017

Σας ανακοινώνουμε ότι η διακήρυξη με αριθμό PR_10562_M12017 έλαβε, για το δικτυακό τόπο του TED,τον προσωρινό αριθμό αναφοράς :2017-146036(17-440097-001)


20-10-2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:PR_10877_E102017

Το ΕΚΠΑ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Επεμβάσεις και επισκευές των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στην Πανεπιστημιούπολη», (Α.Μ.10877).


19-10-2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:PR_10562_M12017

Το Ε.Κ.Π.Α. διακηρύσσει την, με ανοικτή διαδικασία, επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

«Μελέτη επέκτασης του Λαϊκού Νοσοκομείου», A. M. 10562


12-10-2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:PR_10773_Π12017

Το ΕΚΠΑ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση αερόψυκτου ψύκτη νερού για το νέο κτήριο της Οδοντιατρικής Σχολής», (Α.Μ.10773).


Αποτελέσματα 15 μέχρι 21 από τα συνολικά 169