Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τεχνικής Υπηρεσίας

Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τεχνικής Υπηρεσίας

04-10-2017 Αριθμός Διακήρυξης:PR_10866_E92017

Το ΕΚΠΑ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Εργασίες εσωτερικής ανακαίνισης στο κτίριο επί των οδών Σταδίου 25 και Παπαρρηγοπούλου», (Α.Μ.10866).

 


15-06-2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:PR_10854_E52017

Το Ε.Κ.Π.Α. διακηρύσσει την, με ανοικτή διαδικασία, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«Εργασίες στεγανοποίησης και μόνωσης κτηρίων του Πανεπιστημίου Αθηνών», A. M. 10854


15-06-2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: PR_10846_E62017

Το Ε.Κ.Π.Α. διακηρύσσει την, με ανοικτή διαδικασία, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«Επεμβάσεις, επισκευές στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτηρίων στο Κέντρο», A. M. 10846


15-06-2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : PR_10698_E82017

Το Ε.Κ.Π.Α. διακηρύσσει την, με ανοικτή διαδικασία, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«Εγκατάσταση καυσίμου αερίου στα λεβητοστάσια της Σ.Ε.Φ.Α.Α., της Νομικής, της Φοιτητικής Λέσχης και στο κτήριο των οικονομικών...


12-06-2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:PR_10838_E72017

Το Ε.Κ.Π.Α. διακηρύσσει την, με ανοικτή διαδικασία, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«Επεμβάσεις, επισκευές και αποκαταστάσεις βλαβών στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτηρίων στην περιοχή Γουδή», A. M....


12-06-2017 ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: PR_10839_E42017

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού με PR_10839_E42017 και τίτλο «Διαμόρφωση του χώρου του Τμήματος Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στο Αρεταίειο Νοσοκομείο»


06-06-2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: PR_10873_0042017

Το Ε.Κ.Π.Α. προκηρύσσει την, με συνοπτικό διαγωνισμό, επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο:

«Προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακών πάγκων σε χώρους του Πανεπιστημίου Αθηνών», Α.Μ. 10873


Αποτελέσματα 22 μέχρι 28 από τα συνολικά 169