Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τεχνικής Υπηρεσίας

Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τεχνικής Υπηρεσίας

02-06-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ PR_10839_Ε42017

Επισημάνσεις για τη διευκόλυνση των διαγωνιζομένων


01-06-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το συνοπτικό διαγωνισμό 02092/2017

Ενημέρωση σχετικά με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή

υπηρεσιών με τίτλο:

«Εργασίες καθαιρέσεων και αποκατάστασης οικοδομικών στοιχείων,

λόγω επικινδυνότητας, στο κτήριο επί των οδών Σταδίου αρ.25...


31-05-2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:PR_10839_Ε42017

Το Ε.Κ.Π.Α. διακηρύσσει την, με ανοικτή διαδικασία, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«Διαμόρφωση του χώρου του Τμήματος Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στο Αρεταίειο Νοσοκομείο», A. M. 10839

 


25-05-2017 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 02092/2017

Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο:

«Εργασίες καθαιρέσεων και αποκατάστασης οικοδομικών στοιχείων,

λόγω επικινδυνότητας, στο κτήριο επί των οδών Σταδίου αρ.25 και Παπαρρηγοπούλου»


27-04-2017 Αριθμός Διακήρυξης: PR_10855_0032017

Το Ε.Κ.Π.Α. προκηρύσσει την, με συνοπτικό διαγωνισμό, επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών:

«Κοπή ζιζανίων με χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος σε κτήρια του Πανεπιστημίου Αθηνών για αντιπυρική προστασία», Α.Μ.10855

 


26-04-2017 Ανακοίνωση για το διαγωνισμό :PR_10836_0022017

Νέος ΑΔΑΜ για την Προκήρυξη (δεν αλλάζει η Προκήρυξη)


19-04-2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:PR_10836_0022017

Το Ε.Κ.Π.Α. προκηρύσσει την, με συνοπτικό διαγωνισμό, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«Αποκατάσταση φρεατίου, προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα στο Νοσηλευτικό Τμήμα «Τζιβανοπούλειο» του...


Αποτελέσματα 29 μέχρι 35 από τα συνολικά 169