Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τεχνικής Υπηρεσίας

Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τεχνικής Υπηρεσίας

28-03-2017 Αριθμός Διακήρυξης:PR_10857_E32017

Το Ε.Κ.Π.Α. διακηρύσσει την, με ανοικτή διαδικασία, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«Αναβάθμιση, συμπλήρωση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής (Α’ & Β΄ Φάση) και προσθήκη...


23-03-2017 Αριθμός Διακήρυξης:PR_10837_E22017

Το Ε.Κ.Π.Α. διακηρύσσει την, με ανοικτή διαδικασία, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«Επισκευή και συμπλήρωση των οικοδομικών εγκαταστάσεων των πανεπιστημιακών κτηρίων στην Πανεπιστημιούπολη», A.M. 10837


20-03-2017 Αριθμός Διακήρυξης : PR_10557_Ε12017

Το Ε.Κ.Π.Α. διακηρύσσει την, με ανοικτή διαδικασία, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του κτηρίου του Διδασκαλείου στην Πανεπιστημιούπολη»


20-02-2017 Ανακοίνωση για το διαγωνισμό PR_10833_0012017

Ανάρτηση Τ.Ε.Υ.Δ. σε επεξεργάσιμη μορφή


13-02-2017 PR_10833_0012017

Το Ε.Κ.Π.Α. προκηρύσσει την, με συνοπτικό διαγωνισμό, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«Επισκευή και συμπλήρωση των οικοδομικών εγκαταστάσεων των πανεπιστημιακών κτηρίων στο Κέντρο», Α.Μ.10833


06-12-2016 Ανακοίνωση για το διαγωνισμό με Αρ. Αναρτ.:PR_10758

Επίσκεψη στους χώρους του Ν. Χημείου μπορεί να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6/12/2016     12:00-13:30 μ.μ. και την Τρίτη 13/12/2016 10:30π.μ.-13:30μ.μ.  με προσυνεννόηση στα τηλέφωνα 210 7275906-Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, 210...


Αποτελέσματα 36 μέχρι 42 από τα συνολικά 169