Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τεχνικής Υπηρεσίας

Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τεχνικής Υπηρεσίας

10-11-2016 Αριθμ. Ανάρτ:PR_10819

Το Ε.Κ.Π.Α. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο:

«Συντηρήσεις και επεμβάσεις στις εγκαταστάσεις θέρμανσης Πανεπιστημιακών κτηρίων στου Γουδή» Α.Μ.10819


07-11-2016 Αριθμ. Ανάρτ.:PR_10823

Το Ε.Κ.Π.Α. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο:

«Συντηρήσεις και επεμβάσεις στις εγκαταστάσεις κλιματισμού των Πανεπιστημιακών κτηρίων στην Πανεπιστημιούπολη»

 


04-11-2016 Αρ. Ανάρτ.: PR_10820

Το Ε.Κ.Π.Α. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο:

«Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης Πανεπιστημιακών κτηρίων στο Κέντρο»


02-11-2016 Ανακοίνωση για το διαγωνισμό με Αρ. Αναρτ.:PR_10819

Σας ενημερώνουμε ότι ο διαγωνισμός με Αρ. Αναρτ.: PR_10819, ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ


31-10-2016 Ανακοίνωση για τον διαγωνισμό με Αρ. Ανάρτ.:PR_10819

Εκ παραδρομής στην προκήρυξη του διαγωνισμού με Αρ. Ανάρτ.: PR_10819

ζητείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού  1.119,43€

αντί του ορθού "εγγυητική επιστολή συμμετοχής, χιλίων εκατόν ενενήντα εννέα και

σαράντα τρία ευρώ...


26-10-2016 Αρ. Ανάρτ.:PR_10819

Το ΕΚΠΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο:

«Συντηρήσεις και επεμβάσεις στις εγκαταστάσεις θέρμανσης Πανεπιστημιακών κτηρίων στου Γουδή» Α.Μ.10819


26-10-2016 Αρ. Ανάρτ.:PR_10821

Το Ε.Κ.Π.Α. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο:

«Επισκευή και συμπλήρωση των οικοδομικών εγκαταστάσεων των Πανεπιστημιακών κτηρίων στη ΣΕΦΑΑ», Α.Μ.10821

 


Αποτελέσματα 57 μέχρι 63 από τα συνολικά 181