Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τεχνικής Υπηρεσίας » Προβολή Διαγωνισμού Τεχνικής Υπηρεσίας

Προβολή Διαγωνισμού Τεχνικής Υπηρεσίας

02.06.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ PR_10839_Ε42017

Επισημάνσεις για τη διευκόλυνση των διαγωνιζομένων

Επισημαίνεται ότι:

  1. Στο έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας, δε χρειάζεται σφραγίδα από την Υπηρεσία.

  2. Για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης , θα ήταν προτιμότερο να υποβάλλεται το διαμορφωμένο από την Υπηρεσία ΤΕΥΔ.