Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τεχνικής Υπηρεσίας » Προβολή Διαγωνισμού Τεχνικής Υπηρεσίας

Προβολή Διαγωνισμού Τεχνικής Υπηρεσίας

26.04.2017

Ανακοίνωση για το διαγωνισμό :PR_10836_0022017

Νέος ΑΔΑΜ για την Προκήρυξη (δεν αλλάζει η Προκήρυξη)

Σας επισυνάπτουμε την Προκήρυξη : PR_10836_0022017 με τον νέο ΑΔΑΜ και σας επισημαίνουμε ότι δεν αλλάζουν οι όροι της προκήρυξης(άλλαξε μόνο ο ΑΔΑΜ)

Σας επισυνάπτουμε επίσης το ΤΕΥΔ με τον νέο ΑΔΑΜ

 

 

 

ΤΕΥΔ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΝΕΟΣ ΑΔΑΜ