Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τεχνικής Υπηρεσίας » Προβολή Διαγωνισμού Τεχνικής Υπηρεσίας

Προβολή Διαγωνισμού Τεχνικής Υπηρεσίας

01.06.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το συνοπτικό διαγωνισμό 02092/2017

Ενημέρωση σχετικά με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή

υπηρεσιών με τίτλο:

«Εργασίες καθαιρέσεων και αποκατάστασης οικοδομικών στοιχείων,

λόγω επικινδυνότητας, στο κτήριο επί των οδών Σταδίου αρ.25 και

Παπαρρηγοπούλου»

Σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι για τον ανωτέρω διαγωνισμό θα μπορούν 
να επισκεφθούν το χώρο την Παρασκευή 02-06-2017 και ώρα 11.00 π.μ.