Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών

16-02-2017 Συνοπτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

για την κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 28/2/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30


12-12-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια φωτοτυπικών μηχανών

Διευκρίνιση και ΠΑΡΑΤΑΣΗ καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών


06-12-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια εκτυπωτικών εργασιών και βιβλιοδεσιών

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 13:30 μ.μ.


06-12-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 13:30 μ.μ.


31-08-2016 Προμήθεια μηχανογραφικών εντύπων με λογότυπο (γραμμάτια είσπραξης, χρηματικά εντάλματα, κλπ)

για την κάλυψη αναγκών των Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του ΕΚΠΑ


18-07-2016 Διακήρυξη 3/2016 για προμήθεια χάρτου

Διακήρυξη 3/2016 στο πλαίσιο διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου διαγωνισμού για προμήθεια χάρτου διαφόρων τύπων που αφορούν την κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 124