Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών

06-12-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια εκτυπωτικών εργασιών και βιβλιοδεσιών

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 13:30 μ.μ.


06-12-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 13:30 μ.μ.


31-08-2016 Προμήθεια μηχανογραφικών εντύπων με λογότυπο (γραμμάτια είσπραξης, χρηματικά εντάλματα, κλπ)

για την κάλυψη αναγκών των Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του ΕΚΠΑ


18-07-2016 Διακήρυξη 3/2016 για προμήθεια χάρτου

Διακήρυξη 3/2016 στο πλαίσιο διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου διαγωνισμού για προμήθεια χάρτου διαφόρων τύπων που αφορούν την κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ


25-04-2016 Προμήθεια, Επισκευή και Αναγόμωση πυροσβεστήρων για τις ανάγκες των κτηρίων του Πανεπιστημίου ΕΚΠΑ

Ημερομηνία και ώρα Διενέργειας του διαγωνισμού: Τρίτη 10.05.2016 και ώρα 12.00 μ.μ.


21-03-2016 Διεθνής διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτηρίων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2016, Ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού με σκοπό την ανάδειξη Αναδόχου ή Αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτηρίων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) για χρονικό...


Αποτελέσματα 15 μέχρι 21 από τα συνολικά 135