Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών

04-03-2016 Δημοσίευση στον ημερήσιο μη επαρχιακό τύπο των ανακοινώσεων του ΕΚΠΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με υποβολή σφραγισμένων προσφορών


02-03-2016 Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας

Παροχή διευκρινίσεων 10/3/2016 - Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/03/2016, ώρα 14.00 μ.μ


04-01-2016 Ματαίωση του υπ'αριθμ. 2/2015 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

για την Προμήθεια Γραμμικού Επιταχυντή για το Α΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας του Ε.Κ.Π.Α. στο Αρεταίειο Νοσοκομείο


31-12-2015 Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ΑΔΑ: 7υξθ46ψζ2ν-κφκ

Διενέργεια Επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με υποβολή σφραγισμένων προσφορών, με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια Απορρυπαντικών καθαρισμού και υλικών καθαρισμού για τις ανάγκες του ΕΚΠΑ»


21-12-2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςστο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με υποβολή σφραγισμένων προσφορών

με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών καθαρισμού και ειδών ατομικής υγιεινής-καθαριότητας για τις ανάγκες του ΕΚΠΑ»


18-11-2015 Διακήρυξη 1/2015 Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού

για την ανάδειξη Αναδόχου ή Αναδόχων για την προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης και Κίνησης για την κάλυψη αναγκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)


24-07-2015 Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του υπ’αριθμ. 7/2015 ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 21.08.2015, ώρα 13.30 μμ.

Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης η 27.08.2015, ώρα 13.00 μμ


Αποτελέσματα 22 μέχρι 28 από τα συνολικά 135