Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών

24-07-2015 Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του υπ’αριθμ. 6/2015 ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 21.08.2015, ώρα 13.30 μμ.

Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης η 27.08.2015, ώρα 10.00 πμ


27-05-2015 Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του υπ’αριθμ. 4/2015 ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού

Προμήθειας οδοντιατρικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών


22-05-2015 Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του υπ’αριθμ. 2/2015 ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού

Προμήθειας Γραμμικού Επιταχυντή για το Α΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας του ΕΚΠΑ στο Αρεταίειο Νοσοκομείο


21-04-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Διακήρυξη 4/2015 Διεθνούς Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας οδοντιατρικού εξοπλισμού

για τις ανάγκες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών -

ΠΑΡΑΤΑΣΗ καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών


20-04-2015 Διακήρυξη 5/2015 Διεθνούς Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας πληροφοριακού εξοπλισμού

για τις ανάγκες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών


Αποτελέσματα 29 μέχρι 35 από τα συνολικά 135