Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών

20-04-2015 Διακήρυξη 2/2015 Διεθνούς Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας Γραμμικού Επιταχυντή

για το Α' Εργαστήριο Ακτινολογίας του ΕΚΠΑ στο Αρεταίειο Νοσοκομείο -

ΜΑΤΑΙΩΣΗ Διαγωνισμού


17-04-2015 Διακήρυξη 3/2015 Διεθνούς Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας Μουσικών Οργάνων

για τις ανάγκες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών


26-02-2015 Απάντηση επί του αιτήματος διευκρινίσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 5/2014 (26/02/2015)

Διακήρυξη 5/2014 Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας Αναλωσίμων Ειδών για τις ανάγκες των Εργαστηρίων των Τμημάτων Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,...


26-02-2015 Απάντηση επί του αιτήματος διευκρινίσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 3/2014 (26/02/2015)

Διακήρυξη 3/2014 Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας Αναλωσίμων Ειδών για τις Ανάγκες του Τμήματος Οδοντιατρικής


24-02-2015 Απόφαση Συγκλήτου για την κήρυξη ως άγονου του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: 6ΘΙΝ46ΨΖ2Ν-ΕΟ7 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για κάλυψη επειγουσών αναγκών του ΕΚΠΑ και λόγω μη υποβολής καμίας προσφοράς σας...


23-02-2015 Ματαίωση - κήρυξη αγόνου του υπ'αριθμ. 1/2014 Ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού

για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των κτηρίων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.


02-02-2015 Ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης για σύσταση Επιτροπών

Τετάρτη 4/2/2015, ώρα 11 π.μ., στην έδρα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Αθήνα Χρ. Λαδά 6, γραφείο 33)


Αποτελέσματα 36 μέχρι 42 από τα συνολικά 135