Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών

02-01-2015 Διακήρυξη 3/2014 Δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας αναλωσίμων ειδών

(Υλικών Καθαριότητας-Προστασίας-Αντισηψίας, Υλικών Φαρμακείου, Αναλωσίμων Εργαστηριακών Υλικών, Μικρών Εργαλείων, Οδοντιατρικών Υλικών) για τις Ανάγκες του Τμήματος Οδοντιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών


25-12-2014 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Δημόσιος διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια χάρτου

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με σκοπό την ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια χάρτου για τις ανάγκες των Εκτυπωτικών Κέντρων και των...


18-12-2014 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του ΕΚΠΑ

με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) χωρίς ΦΠΑ και με ΕΦΚ (έτσι όπως παρουσιάζεται στο δελτίο πιστοποίησης τιμών για κάθε ημέρα)...


16-12-2014 Διακήρυξη 5/2014 ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού

με σκοπό την ανάδειξη Αναδόχου ή Αναδόχων για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών για τις ανάγκες των Εργαστηρίων των Τμημάτων Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ιατρικής,...


16-12-2014 Διακήρυξη 2/2014 ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού

με σκοπό την ανάδειξη Αναδόχου ή Αναδόχων για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Ιατρικής Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και Τ.Ε.Φ.Α.Α.,...


02-12-2014 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ετήσια συντήρηση εξυπηρετητών δικτυακών υπηρεσιών ΕΚΠΑ 2015

Διενέργεια 15η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ, στο Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου του ΕΚΠΑ στην Παν/πολη Ιλισίων.

Κατάθεση προσφορών μέχρι Παρασκευή 12/12/2014 και ώρα 14.00 π.μ


05-11-2014 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού του ΕΚΠΑ - Διευκρινίσεις

Διενέργεια 18 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στο Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου του ΕΚΠΑ στην Παν/πολη Ιλισίων.

Κατάθεση προσφορών Παρασκευή 14/11/2014 και ώρα 14.00 π.μ


Αποτελέσματα 43 μέχρι 49 από τα συνολικά 135