Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών

17-10-2014 Ενημέρωση 17/10 για τη Διαπραγμάτευση παροχής υπηρεσίας καθαριότητας κτηρίων του ΕΚΠΑ

Ενημέρωση στο πλαίσιο της Διαπραγμάτευσης για την παροχή υπηρεσίας καθαριότητας των κτηρίων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών


08-10-2014 Διευκρινίσεις στο πλαίσιο της Διαπραγμάτευσης για την καθαριότητα των κτιρίων του ΕΚΠΑ (ΑΔΑ: 7Ι1Ζ46ΨΖ2Ν-ΤΔ9-1)

Απάντηση επί του αιτήματος διευκρινήσεων στο πλαίσιο της Διαπραγμάτευσης για την καθαριότητα των κτηρίων του Ε.Κ.Π.Α. για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 15.10.2014 (ΑΔΑ:...


01-10-2014 Κήρυξη της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης για την ομάδα κτηρίων Α ως άγονη

Κήρυξη της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης για την ομάδα κτηρίων Α ως άγονη

 


01-10-2014 Πρόσκληση σε επανάληψη της διαδικασίας της Διαπραγμάτευσης για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτηρίων του ΕΚΠΑ

Για χρονικό διάστημα 3 μηνών (με απλοποίηση της διαδικασίας) -

Καταληκτική ημερομηνία: 15/10/2014


01-10-2014 Ματαίωση της από 16-9-2014 Επαναληπτικής Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση με ΑΔΑ: Ψ9ΔΤ46ΨΖ2Ν-6ΡΟ και επανάληψη της διαδικασίας

Για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτηρίων του ΕΚΠΑ για τις ομάδες Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’


25-09-2014 Παροχή διευκρινήσεων για το διαγωνισμό καθαρισμού των κτηρίων του ΕΚΠΑ για χρονικό διάστημα τριών μηνών.

διευκρινίσεις επί του αιτήματος της εταιρείας ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS σχετικά με την πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτηρίων του ΕΚΠΑ, για χρονικό διάστημα τριών μηνών. (ανάρτηση...


Αποτελέσματα 50 μέχρι 56 από τα συνολικά 135