Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών » Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

26.02.2015

Απάντηση επί του αιτήματος διευκρινίσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 3/2014 (26/02/2015)

Διακήρυξη 3/2014 Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας Αναλωσίμων Ειδών για τις Ανάγκες του Τμήματος Οδοντιατρικής

Απάντηση επί του αιτήματος διευκρινίσεων στο πλαίσιο της υπ’αριθμ. 3/2014 Διακήρυξης Δημόσιου Ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού Προμήθειας Αναλωσίμων Ειδών για τις Ανάγκες του Τμήματος Οδοντιατρικής (26/02/2015)