Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών » Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

24.02.2015

Απόφαση Συγκλήτου για την κήρυξη ως άγονου του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: 6ΘΙΝ46ΨΖ2Ν-ΕΟ7 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για κάλυψη επειγουσών αναγκών του ΕΚΠΑ και λόγω μη υποβολής καμίας προσφοράς σας ενημερώνουμε ότι ο Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός κρίνεται Άγονος με την από 06.02.2015 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου (ΑΔΑ: ΨΠΙΤ46ΨΖ2Ν-2ΗΙ/1415010078-12.02.2015).

Απόφαση Συγκλήτου