Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών » Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

04.03.2016

Δημοσίευση στον ημερήσιο μη επαρχιακό τύπο των ανακοινώσεων του ΕΚΠΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με υποβολή σφραγισμένων προσφορών

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με υποβολή σφραγισμένων προσφορών, με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για τη «Δημοσίευση στον ημερήσιο μη επαρχιακό τύπο των ανακοινώσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών», συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι 73.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.