Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών » Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

20.04.2015

Διακήρυξη 2/2015 Διεθνούς Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας Γραμμικού Επιταχυντή

για το Α' Εργαστήριο Ακτινολογίας του ΕΚΠΑ στο Αρεταίειο Νοσοκομείο -

ΜΑΤΑΙΩΣΗ Διαγωνισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015

Διεθνούς Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Προμήθειας Γραμμικού Επιταχυντή για τo Α΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας του Ε.Κ.Π.Α. στο Αρεταίειο Νοσοκομείο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013
Άξονας προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής»
Κατηγορία Πράξης: 02.75.01.03 «Προμήθεια εξοπλισμού εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

Πράξη «Προμήθεια εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Σημειώνεται ότι στη σελίδα δεκατρία (13) της διακήρυξης δε λείπει κείμενο - είναι κενή εκ παραδρομής.