Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών » Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

17.04.2015

Διακήρυξη 3/2015 Διεθνούς Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας Μουσικών Οργάνων

για τις ανάγκες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015

Διεθνούς Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Προμήθειας Μουσικών Οργάνων για τις ανάγκες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013
Άξονας προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής»
Κατηγορία Πράξης: 02.75.01.03 «Προμήθεια εξοπλισμού εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

Πράξη «Προμήθεια εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών»